Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

MAJĄTEK STAN NA 01.01.2011

Budynki 844 263,03
inne środki trwałe 9 406,20
Maszyny i urządzenia 10.797
Pozostałe środki trwałe małej wartości 166 344,04
Księgozbiór 22 971,86
Wartości niematerialne i prawne 23 796,53

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-12-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 749