Guziki

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

  • nauczyciele,
  • pedagog szkolny,
  • bibliotekarz,
  • wychowawcy świetlicy szkolnej

Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

  • główny księgowy,
  • samodzielny referent,
  • kierownik administracyjno-gospodarczy,
  • obsługa kuchni,
  • sprzątaczki,
  • robotnik gospodarczy,

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Szkoły, rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 767